Од Бан­гко­ка до Че­лин­ца

Како је Натниша Натханион Пен с Тајланда провела студентску праксу у челиначкој штампарији «Дизајн»   Натниша Натханион је два­де­сет­дво­го­диш­ња студенткиња графике из Тај­лан­да која је ово љето провела на пра­кси у штам­па­ри­ји „Ди­зајн“ Челинац! Након успјешно одрађене праксе током које … Настави са читањем Од Бан­гко­ка до Че­лин­ца

Хоће ли Челинац постати насеље духова?

Недавно је у једном челиначком селу један човјек, не баш у цвијету младости, након више разочарења, доста муке и уложених живаца и новаца коначно добио «папире» који су му предуслов за одлазак у иностранство ради запослења организовао фешту на којој … Настави са читањем Хоће ли Челинац постати насеље духова?

Радомир Јунгић Баће, посљедњи радио-аматер из Челинца

Ин­тер­нет и Феј­сбук ге­не­ра­ци­је да­нас и не зна­ју да је и при­је њих пос­то­ја­ла гло­бал­на друш­тве­на мрежа. Ра­дио-ама­те­ри­зам био је не­за­мје­њив у број­ним друш­тве­ним до­га­ђа­ји­ма, на­ро­чи­то кад су би­ли избо­ри, де­ша­ва­ле се еле­мен­тар­не не­по­го­де, ра­то­ви и сл. Оно што је … Настави са читањем Радомир Јунгић Баће, посљедњи радио-аматер из Челинца

Челинчани којих више нема – Мујо Хоџић (1928-1995)

У репортажи о некадашњем чувеном челиначком трговцу Муји Хоџићу објављеној у «Гласу» од 30. јануара 1985. године под насловом «Без картона до пензије» дугогодишњи хроничар Челинца Свето Милијевић је написао: «Послије тридесет и пет година рада у трговини Мујо Хоџић … Настави са читањем Челинчани којих више нема – Мујо Хоџић (1928-1995)

Фото-албум с Липовца

Плане или Горњи Липовац су највише насеље у челиначкој општини које се угнијездило на 700 метара надморске висине до којег од Рашчебрда води три километра добро одржаваног макадамског пута. Од тридесетак Тешића, Бранковића и Николића кућа данас се дим извија … Настави са читањем Фото-албум с Липовца

Извиђачи, понос Челинца

Одред извиђача из Челинца једна је од друштвено најкориснијих органиyviзација младих које су дјеловале на подручју ове општине. Челиначки извиђачи деценијама били су понос своје општине и међу најуспјешнијима у бившој СФР Југославији. Након рата наставили су успјешан рад и … Настави са читањем Извиђачи, понос Челинца

Божјом вољом мисионар и хуманитарац

  Ска­та­вач­ки до­ма­ћин Мла­ђан То­пић од оца Ђур­ђа на­сли­је­дио је солидно има­ње, ко­је је на­кон же­нид­бе са ври­јед­ном Бо­сиљ­ком Радосавац то­ком свог жи­во­та стал­но ши­рио и уна­пре­ђи­вао. У њи­хо­вој ку­ћи го­сти су би­ли нај­у­глед­ни­ји љу­ди ко­ји су про­ла­зи­ли кроз се­ло, … Настави са читањем Божјом вољом мисионар и хуманитарац

Дрвеће даје граду душу

  Без град­ског пар­ка и зе­ле­ни­ла сва­ки град је град без плу­ћа, па и ду­ше. У та­квим на­се­љи­ма ста­нов­ни­ци се гу­ше од ра­зних за­га­ђи­ва­ча град­ског ва­зду­ха. Зби­ља, су­ви­шно је тро­ши­ти ри­је­чи шта зна­чи је­дан ли­је­пи парк ра­зно­ра­зног др­ве­ћа, гр­мља и … Настави са читањем Дрвеће даје граду душу

Сјећање на нуткански пачемпрес

„Челиначке новине“ су у прошлом (193) броју отвориле причу о урбаној култури живљења у Челинцу која ће се наставити и у наредним бројевима. С тим у вези тражимо одговор на питање „Зашто Челинац нема парка“ и отварамо досије „Како је … Настави са читањем Сјећање на нуткански пачемпрес

Историјски успјеси који заслужују пажњу

  Фудбалски клуб „Челинац“ формиран је 1968. године (тадашњи назив ФК „Партизан“) и у својој историји није ниједну такмичарску сезону имао тако блиставу као у овом првенству. Наиме, нанизати 12 узастопних побједа у првенству и завршити јесењи дио првенства убједљиво … Настави са читањем Историјски успјеси који заслужују пажњу