Шта вам доноси 218. број „Челиначких новина“

Формула којом јахачи апокалипсе, најављени још у Јовановом Откровењу, владају свијетом је једноставна. По систему спојених посуда инсталирају се у систем одлучивања и најмањих држава и локалних заједница, а по принципу култа личности стварају недодирљиве регионалне лидере. Од њих направе … Настави са читањем Шта вам доноси 218. број „Челиначких новина“

Штампа пред колапсом

Интернет, фејсбук и твитер, с једне, свјетска економска криза с друге, па промјена навика долазећих генерација које нису велики љубитељ ни књига ни новина са треће стране, већину штампаних медија довели су до банкрота. За опстанак се боре и свјетски … Настави са читањем Штампа пред колапсом

Овако више не може!

Кон­сти­ту­и­са­њем но­ве ло­кал­не вла­сти тре­ба­ло би да поч­не рје­ша­ва­ње на­го­ми­ла­них социјал­них и еко­ном­ских про­бле­ма. Ра­зум­но је по­ста­ви­ти пи­та­ње, ко­ли­ко је ова локална власт способ­на да то учи­ни, јер се ма­ње-ви­ше ра­ди о оној ис­тој ко­ја је за то има­ла при­ли­ку … Настави са читањем Овако више не може!