Живи стуб на којем стоји Спортска дворана

До­бро упу­ће­ни у че­ли­на­чка спор­тска зби­ва­ња во­ле ре­ћи да ов­даш­њи храм спор­та, Спор­тска дво­ра­на, по­ред бе­тон­ских ко­ји држе ову гра­ђе­ви­ну, сто­ји и на је­дном живом сту­бу – Ран­ку Бла­го­је­ви­ћу Тар­зи, ко­ји држи ор­га­ни­за­ци­ју. И за­ис­та. Тар­зо у ра­ним ју­тар­њим са­ти­ма … Настави са читањем Живи стуб на којем стоји Спортска дворана