Миц по миц до Ба­ња­лу­ке

За гра­ђа­не и при­вред­ни­ке оп­шти­не Че­ли­нац, и ви­ше њој су­сјед­них оп­шти­на, већ го­ди­на­ма као стра­те­шки про­блем ко­ји би тре­ба­ло при­о­ри­тет­но ри­је­ши­ти на­ме­ће спо­ра про­ход­ност Вр­бањ­ском ма­ги­стра­лом. Ду­же го­ди­на ко­ло­на ау­то­мо­би­ла, на­ро­чи­то у ју­тар­њим и по­по­днев­ним са­ти­ма, на њој је не­пре­кид­на, … Настави са читањем Миц по миц до Ба­ња­лу­ке

Akcija za dodatni priključak digitalne televizije u Supernovoj

Željeli biste da u domu imate više priključaka digitalne televizije, uz što manje troškove? Na pravom ste mjestu.Odaberite uslugu digitalne televizije u Supernovoj i drugi priključak u vašem domu dobijate na poklon.Ako imate potrebu za još više uređaja, treći priključak digitalne televizije u vašem domu dobijate … Настави са читањем Akcija za dodatni priključak digitalne televizije u Supernovoj

Природни споменици челиначког краја: поток Ризминац

Ризминац је поток у челиначком селу Липовац. Извире испод највишег челиначког врха Виса Липовца (759 м/н/в) на надморској висини око 590 метара, а увире у поток Дубраве на 281 метру надморске висине. Дужина тока је око 2.800 метара. Тешко је … Настави са читањем Природни споменици челиначког краја: поток Ризминац

Požurite u Supernovu: Akcija od 20 odsto popusta na sve usluge traje do kraja aprila

Izaberite jednu ili paket usluga u Supernovoj i iskoristite popust od 20 odsto na mjesečnu pretplatu prvih šest mjeseci. U programskoj šemi digitalne televizije dobijate više od 230 TV i radio kanala za sve generacije. Za ljubitelje sporta, Supernova nudi … Настави са читањем Požurite u Supernovu: Akcija od 20 odsto popusta na sve usluge traje do kraja aprila

Ка­ко је Че­ли­нац 1975. го­ди­не про­сла­вио Дан оп­шти­не – 20. април

Се­ло је по­ста­ло гра­дић Про­грам про­сла­ве Ју­би­лар­не 30. го­ди­шњи­це осло­бо­ђе­ња Че­лин­ца Дан осло­бо­ђе­ња Че­лин­ца, 20. април, би­ће оби­ље­жен ни­зом све­ча­но­сти. Про­гра­мом про­сла­ве пред­ви­ђе­но је: 19. април: 14 ча­со­ва: Отва­ра­ње Фа­бри­ке «»ЕА­ТОН» – ЧА­ЈА­ВЕЦ; 16 ча­со­ва: Пу­шта­ње у са­о­бра­ћај но­вог мо­ста … Настави са читањем Ка­ко је Че­ли­нац 1975. го­ди­не про­сла­вио Дан оп­шти­не – 20. април

Supernova sistemske integracije – Rješenje za uspješnije poslovanje

Ako razmišljate o unapređenju rada svog preduzeća, povezivanju i ubrzavanju poslovnih procesa, boljem uvidu u tokove rada i poslovanja Supernova ima rješenja za vaše uspješnije poslovanje.  Supernova sistemske integracije (SupernovaSI rješenja) za poslovne korisnike nude visok kvalitet rješenja za zaštitu vrijednosti … Настави са читањем Supernova sistemske integracije – Rješenje za uspješnije poslovanje

Јошавка у Енциклопедији Републике Српске

ЈО­ШАВ­КА, се­ло у оп­шти­ни Че­ли­нац. – На­ла­зи се на 200−500 м н. в., по­врши­не 49,05 км², уда­ље­но око 12 км од оп­штин­ског цен­тра. Сје­ди­ште је ис­то­име­не мје­сне за­је­дни­це. Јо­шав­ка је 1981. по­ди­је­ље­на на за­се­бна се­ла Црни Врх, Јо­шав­ка Гор­ња и … Настави са читањем Јошавка у Енциклопедији Републике Српске

Radnici Supernove u humanoj misiji dobrovoljnog darivanja krvi

Humanost i plemenitost kao jedne od najljepših ljudskih vrlina uvijek je lijepo gajiti i iskazivati, a kada shvatite da baš vi možete pomoći nekome učiniće vas ispunjenim, srećnim i zadovoljnim.Upravo je radni kolektiv Supernove bio u takvoj misiji, u akciji … Настави са читањем Radnici Supernove u humanoj misiji dobrovoljnog darivanja krvi

У Манастиру Ступље одржан први сабор игумана Епархије бањалучке

Исто­риј­ски до­га­ђај у ма­на­сти­ру Сту­пље. За 124 го­ди­не по­сто­ја­ња Епар­хи­је ба­ња­луч­ке одр­жан пр­ви са­бор игу­ма­на ма­на­сти­ра са Епи­ско­пом ба­ња­луч­ким. У сри­је­ду 15. мар­та 2023. го­ди­не по бла­го­сло­ву Епи­ско­па ба­ња­луч­ког го­спо­ди­на Је­фре­ма у Ма­на­сти­ру Сту­пље одр­жан је пр­ви Са­бор игу­ма­на ма­на­сти­ра … Настави са читањем У Манастиру Ступље одржан први сабор игумана Епархије бањалучке