Морал наш насушни

Пред нашом политичком, интелектуалном, духовном и пословном елитом нема важнијег патриотског задатка од заустављања пропадања народа. Ма колико овај проблем био посљедица дугорочних и системских грешака претходних генерација политичког корпуса, кулминација је продукт овог времена. Чињеница је да је систем моралних вриједности на овим просторима срушен као кула од карата, а стање морала је најбољи показатељ здравља друштва и перспективе народа. Данас и овдје нико никоме не вјерује, а поготово нема повјерења у институције. Али има интереса што није знак повјерења, али се покушава под то потурити. Постоји цијена и гласа и радног мјеста у јавном сектору и дипломе и … Настави са читањем Морал наш насушни

Луда кућа

Само наивни вјерују да унијама, државама и локалним заједницама владају политичке странке. Они боље упућени знају да је права моћ у рукама појединаца којима партије служе само као полигон за ефикасније провођење властитих интереса и завјетрина кад забрљају до те … Настави са читањем Луда кућа

Црне хронике

Нажалост, посљедњих мјесеци у медијима Челинац је често био заступљен у црним хроникама. Челинцу је слаба утјеха чињеница да је то судбина и других наших крајева. Стиче се утисак да је у нашим животима далеко више лоших од доборих вијести, … Настави са читањем Црне хронике

Нормално је данас ненормално

Из­бор и пр­ве по­те­зе 266. корисника тро­на Све­тог Пе­тра по­бу­дио је ве­ли­ко интересо­ва­ње на свим ме­ри­ди­ја­ни­ма без об­зи­ра да ли се ра­ди­ло о ри­мо­ка­то­ли­ци­ма, пра­во­слав­ци­ма, при­пад­ни­ци­ма ислам­ске вје­ро­и­спо­ви­је­сти, бу­ди­сти­ма, сљедбеници­ма дру­гих кон­фе­си­ја, ате­и­сти­ма. Па­па Фра­њо до 13. мар­та 2013. године, … Настави са читањем Нормално је данас ненормално

Увијек може горе

Према званичним статистичким подацима у прошлој години у Челинцу просјечна нето плата износила је 639 КМ што је за 74 КМ мање од просјечне плате у бањалучкој регији, а чак за 179 КМ мање од просјечне нето плате у Републици … Настави са читањем Увијек може горе

Струка да – а поштење?

Ове године у развојне пројекте у Челинцу Влада РС и друге републичке институције уложиће преко три милиона марака. Начелник општине Момчило Зељковић истиче да ће ти пројекти значајно унаприједити квалитет живота грађана ове општине у ситуацији када се у општинском … Настави са читањем Струка да – а поштење?

Мит о срећи

Јапанци сматрају да ће им срећу у новом циклусу донијети цврчак ако га нађу кад двије године једна другој у сусрет журе, Аустралијанци трагају за прасетом, а на «црном континенту» тражи се бијели слон. Непобитно је да ни најсамоувјеренији људи … Настави са читањем Мит о срећи

Зашто Челинац није град?

Од 1971. године, када је загребачка пројектна кућа «Простор» урадила први Урбанистички план Челинца, па даље тешко да се иједна «гарнитура» челиначке општинске власти може похвалити домаћинским и инвентивним располагањем општинским земљиштем. Данашња ситуација у којој је Челинац један од … Настави са читањем Зашто Челинац није град?

Штампа пред колапсом

Интернет, фејсбук и твитер, с једне, свјетска економска криза с друге, па промјена навика долазећих генерација које нису велики љубитељ ни књига ни новина са треће стране, већину штампаних медија довели су до банкрота. За опстанак се боре и свјетски … Настави са читањем Штампа пред колапсом

Овако више не може!

Кон­сти­ту­и­са­њем но­ве ло­кал­не вла­сти тре­ба­ло би да поч­не рје­ша­ва­ње на­го­ми­ла­них социјал­них и еко­ном­ских про­бле­ма. Ра­зум­но је по­ста­ви­ти пи­та­ње, ко­ли­ко је ова локална власт способ­на да то учи­ни, јер се ма­ње-ви­ше ра­ди о оној ис­тој ко­ја је за то има­ла при­ли­ку … Настави са читањем Овако више не може!