Село Милошево прославило славу – Љетни Никољдан

Гдје год се Бог слави има наде Када се лично преображавамо, онда смо на путу спасења са свим нашим слабостима, недаћама и проблемима – поручио је отац Дејан Поповић Поводом славе села Милошево, 22. маја, када наша Српска православна црква … Настави са читањем Село Милошево прославило славу – Љетни Никољдан

Ра­де Ма­глов: човјек златних руку

Љу­де је бол и дру­га му­ка због пре­ло­ма ко­сти или уга­ну­ћа у ку­ћу Ра­де Ма­гло­ва до­во­ди­ла у сва­ко до­ба да­на и но­ћи, и рад­ним и не­рад­ним да­ни­ма, чак и на Бо­жић, а он је за све имао ра­зу­ми­је­ва­ња. Нажалост, због … Настави са читањем Ра­де Ма­глов: човјек златних руку

Природни споменици челиначког краја: поток Ризминац

Ризминац је поток у челиначком селу Липовац. Извире испод највишег челиначког врха Виса Липовца (759 м/н/в) на надморској висини око 590 метара, а увире у поток Дубраве на 281 метру надморске висине. Дужина тока је око 2.800 метара. Тешко је … Настави са читањем Природни споменици челиначког краја: поток Ризминац

Средњовјековни град Змајевац, општина Челинац

На 54. сједници Комисије за очување националних споменика у Босни и Херцеговини одржаној од 4. до 6. јуна 2012. године донесене су одлуке о проглашењу сљедећих добара националним спомеником међу којима и Историјско подручје – Змајевац, Општина Челинац, РС;         … Настави са читањем Средњовјековни град Змајевац, општина Челинац

У учионицу уноси знање и ентузијазам

Слађана Поповић, добитница Светосавске награде Ми­сао во­ди­ља: „Ако је­зи­ке чо­вје­чи­је и ан­ђе­о­ске го­во­рим, а љу­ба­ви не­мам, он­да сам као зво­но ко­је је­чи, или ким­вал ко­ји зве­чи“.                                                                     Апо­стол Па­вле Поводом Савиндана, школске славе, Министарство просвјете и културе Републике Српске Слађани … Настави са читањем У учионицу уноси знање и ентузијазам

Мојих првих 20 го­ди­на у Че­лин­цу

Ро­ђе­на сам и од­ра­сла у пре­кра­сном Кра­гу­јев­цу, где сам за­вр­ши­ла основ­ну и сред­њу шко­лу. Шко­ло­ва­ње сам на­ста­ви­ла на Сто­ма­то­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду и по ње­го­вом за­вр­шет­ку, тач­ни­је у фе­бру­а­ру 2003. го­ди­не се до­се­ли­ла у Че­ли­нац, где сам на­кнад­но  за­вр­ши­ла спе­ци­ја­ли­за­ци­ју … Настави са читањем Мојих првих 20 го­ди­на у Че­лин­цу

У Марковцу прослављен Трифундан

Поштено се владај па се добру надај Понекад нисмо ни свјесни колико добрим дјелима позитивно утичемо на друге и ширимо добро – рекао је протојереј Радивоје Свечано и достојанствено Марковчани су и ове године прославили своју славу Светог Трифуна. Свету … Настави са читањем У Марковцу прослављен Трифундан

Прикупљено 60 доза крви

Црвени крст Челинац Подијељене Захвалнице за јубиларна даровања Општинска организација Црвеног крста Челинац у сарадњи са Заводом за трансфузијску медицину Републике Српске 17. јануара у Спортској дворани организовала је прву овогодишњу акцију добровољног давања крви. Одазвала су се 83 добровољна … Настави са читањем Прикупљено 60 доза крви

Слушамо ли уопште добронамјерне савјете

Ма колико људске мане и врлине биле универзалне, сасвим је сигурно да сваки народ има својих оригиналних колективних вриједности и мањкавости. То је и разумљиво ако се зна да је морал, као скуп добрих обичаја који омогућавају складан опстанак и … Настави са читањем Слушамо ли уопште добронамјерне савјете

Ду­хов­на смрт је ве­ћа од фи­зич­ке

Бе­сје­да о Да­ну Ре­пу­бли­ке Срп­ске Стра­да­њем у овом сви­је­ту се­би ди­же­мо за­ду­жби­ну у Не­бе­ском Цар­ству Ча­сни оци, го­спо­ди­не на­чел­ни­че, ци­је­ње­ни по­сла­ни­ци На­род­не скуп­шти­не, по­што­ва­ни бор­ци Од­брам­бе­но-отаџ­бин­ског ра­та, ува­же­не по­ро­ди­це по­ги­ну­лих бо­ра­ца, по­што­ва­ни слу­жбе­ни­ци оп­штин­ске ад­ми­ни­стра­ци­је и бо­рач­ке ор­га­ни­за­ци­је, дра­ги го­сти, … Настави са читањем Ду­хов­на смрт је ве­ћа од фи­зич­ке